Giá tham khảo bảng giá iPhone cũ – Cập nhật Tháng 08.2018.

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất

iPhone 6 16GB cũ: 3.690.000
iPhone 6 64GB: 3.990.000
iPhone 6 128GB: 4.390.000

iPhone 6 Plus 16GB: 5.490.000
iPhone 6 Plus 64GB: 6.390.000
iPhone 6 Plus 128GB: 6.990.000

iPhone 6S 16GB: 4.290.000
iPhone 6S 32GB: 4.790.000
iPhone 6S 64GB: 5.290.000
iPhone 6S 128GB: 5.990.000

iPhone 6S Plus 16GB: 6.190.000
iPhone 6S Plus 32GB: 6.690.000
iPhone 6S Plus 64GB: 7.190.000
iPhone 6S Plus 128GB: 7.590.000

iPhone 7 32GB (Rose, Silver, Black & Gold): 7.290.000
iPhone 7 128GB (Jet Black, Gold, Rose, Black & Silver): 8.990.000
iPhone 7 128GB Red: 9.590.000
iPhone 7 256GB (Black, Silver & Gold): 9.590.000
iPhone 7 256GB Rose: 10.990.000

iPhone 7 Plus 32GB: 10.590.000
iPhone 7 Plus 128GB (Gold, Rose, Black, Silver & Jet Black): 12.190.000
iPhone 7 Plus 128GB Red,12.990.000
iPhone 7 Plus 256GB (Gold, Rose, Silver, Black & JetBlack): 12.790.000
iPhone 7 Plus 256GB Red: 13.690.000

iPhone 8 64GB: 11.990.000
iPhone 8 64GB Red: 12.990.000

iPhone 8 Plus 64GB Gold: 15.590.000
iPhone 8 Plus 64GB (Gray & Silver): 14.990.000
iPhone 8 Plus 64GB Red: 16.390.000
iPhone 8 256GB: 12.990.000
iPhone 8 Plus 256GB (Gray & Silver): 17.590.000
iPhone 8 Plus 256GB Gold: 17.990.000
iPhone 8 Plus 256GB Red: 19.990.000

iPhone X 64G Silver: 20.390.000
iPhone X 64G Gray: 19.990.000
iPhone X 256G Silver: 21.990.000
iPhone X 256G Gray: 21.990.000